Ίδρυση, κατάργηση και μετονομασία των στάσεων στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής

Πολιτική


Αλλαγές αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΣΑ στις στάσεις των λεωφορείων στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής.

Με την απόφαση 19821 του ΟΑΣΑ αποφασίζεται η ίδρυση, κατάργηση και μετονομασία των παρακάτω στάσεων στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής και την μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφ. Γραμμής Αχαρναί-Βαρυμπόμπη μέσω Θρακομακεδόνων:

1. Ίδρυση στάσης στο Δήμο φυλής

Ιδρύεται η στάση Πλατεία Άνω Λιοσίων για τις λεωφορειακές γραμμές 878 Αχαρναί-Ελευσίνα, 879 Αχαρναί-Θριάσιο Νοσοκομείο-Ελευσίνα. Επί της οδού Αιγ. Πελάγους, μεταξύ της οδού Μολάων και της Πλατείας, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, 40μ μετά την συμβολή των οδών Αιγ. Πελάγους και Μολάων.

2. Τροποποίηση Διαδρομής-Ίδρυση Στάσεων για την γραμμή 537 Αχαρναί-Βαρυμπόμπη μέσω Θρακομακεδόνων

Η διαδρομή που ακολουθείται από και προς τους Θρακομακεδόνες μέσω της Λ. Κύμης θα εκτελείται μέσω του παραδρόμου της Λ. Κύμης, καθ΄όλο το μήκος του παραδρόμου της.

Στάσεις 537 (Μέσω Θρακομακεδόνων) Προς Βαρυμπόμπη Ορτανσίας, Κύμης, 1η Ολυμπιακού Χωριού, 2Η Ολυμπ. Χωριού, Ορτανσίας  ΣΤΑΣΕΙΣ 537 (Μέσω Θρακομακεδόνων) Προς Αχαρνές
Ορτανσίας, Κύμης,  1η Ολυμπ. Χωριού, 2η Ολυμπ. Χωριού, 2η Ολυμπ. Χωριού, 1η Ολυμπ. Χωριού, Ορτανσίας.

3. Κατάργηση Στάσεων ΛΓ 537 Αχαρναί-Βαρυμπόμπη και Κατάργηση Στάσεων ΛΓ 537 Αχαρναί-Βαρυμπόμπη μέσω Θρακομακεδόνων (προς Αχαρνές)

Καταργείται η στάση 1η Τατοϊου

4. Κατάργηση Στάσεων ΛΓ 537 Αχαρναί-Βαρυμπόμπη και Κατάργηση Στάσεων ΛΓ 537 Αχαρναί-Βαρυμπόμπη μέσω Θρακομακεδόνων (προς Βαρυμπόμπη)
Καταργείται η στάση 1η Τατοϊου

5. Tροποποίηση διαδρομής 537 ΕΔ

Η διαδρομή που ακολουθείται από και προς τους Θρακομακεδόνες μέσω της Λ. Κύμης, θα γίνεται μέσω του παραδρόμου της Λ. Κύμης, καθόλο το μήκος του παραδρόμου της.