Αλιεία: Συμφωνία για πολυετή σχέδια διαχείρισης στη Μεσόγειο

Οικονομία


Πέντε νέα σχέδια διαχείρισης θα καλύπτουν βασικές υποπεριοχές της Μεσογείου

Στη θέσπιση πέντε ολοκληρωμένων πολυετών σχεδίων διαχείρισης βασισμένων στις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής  (ΚΑλΠ) συμφώνησαν για πρώτη φορά η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες της Μεσογείου.

Αυτό το βήμα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της αλιείας στη Μεσόγειο είναι αποτέλεσμα της 45ης ετήσιας συνεδρίασης της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο.

 ΥπΑΑΤ: Ενίσχυση της αλιείας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Χάρη στις κοινές προσπάθειες της Επιτροπής, των κρατών μελών και περισσότερων από 20 άλλων παράκτιων χωρών, η ΓΕΑΜ ενέκρινε ομόφωνα συνολικά 21 φιλόδοξα μέτρα, εκ των οποίων τα 19 υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διαχείριση και τον έλεγχο της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και την προστασία ευαίσθητων οικοτόπων. Η ΕΕ στηρίζει επίσης την υλοποίηση όλων των μέτρων και της νέας στρατηγικής της ΓΕΑΜ για το 2030 με ετήσια επιχορήγηση ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Βιώσιμη διαχείριση της αλιείας

Τα πέντε νέα σχέδια διαχείρισης θα καλύπτουν βασικές υποπεριοχές της Μεσογείου: Θάλασσα του Αλμποράν στη Δυτική Μεσόγειο, Στενό της Σικελίας, Ιόνιο και Λεβάντε.

Τα νέα αυτά σχέδια θα συμβάλουν στην ενίσχυση των προσπαθειών για τον περιορισμό της υπεραλίευσης και στη βελτίωση της κατάστασης ορισμένων από τα πιο πολύτιμα ιχθυαποθέματα στη θαλάσσια λεκάνη, όπως οι γαρίδες, ο μερλούκιος και η τσιπούρα.

Επιπλέον, θα εδραιώσουν το νομικό πλαίσιο για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η κερδοφορία του αλιευτικού κλάδου και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους στόλους της Μεσογείου.

Επιπλέον, η ΕΕ, το Μαρόκο και η Αλγερία συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για τη δημιουργία της πρώτης κοινόχρηστης ελεγχόμενης ζώνης αλιείας (FRA . Το μελλοντικό FRA θα καλύπτει τα ύδατα της Ισπανίας, του Μαρόκου και της Αλγερίας στην περιοχή Cablier Mound της Θάλασσας Alboran. Θα συμπληρώσει τα νέα μέτρα Alboran MAP για την προστασία του αποθέματος τσιπούρας μαύρης κηλίδας, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νέοι δρόμοι για τη Μεσόγειο

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους…Πηγήin.gr