Βαμβάκι: Προσοχή στις προσβολές του Αυγούστου – Καλλιεργητικές πρακτικές

Οικονομία


Οδηγίες και συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας και αφορά την Ηλεία

Οι καλλιέργειες βαμβακιού στην περιοχή Αγουλινίτσας Ηλείας βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της καρπόδεσης, ενώ οι πιο πρώιμες βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο ανοίγματος των καψών, γύρω στο 50%.

Οι κάψες που ωριμάζουν γίνονται πιο ανθεκτικές στην προσβολή, όμως στις πιο όψιμες βαμβακοκαλλιέργειες χρειάζεται ακόμη προσοχή και παρακολούθηση, καθώς κατά τον έλεγχο των φερομονικών παγίδων, διαπιστώθηκε η δραστηριότητα της γενεάς του Αυγούστου του πράσινου σκουληκιού και οι συλλήψεις των πεταλούδων σε κάποιες θέσεις είναι αυξημένες. Το ίδιο ισχύει και με τις συλλήψεις των πεταλούδων του ρόδινου σκουληκιού.

 Βαμβάκι: Πώς θα αποφύγετε την οψίμιση της καλλιέργειας

Στις δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών. Διαπιστώθηκε όμως, προσβολή από τζιτζικάκια στο Ανεμοχώρι και αφίδες κατά θέσεις.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Συστήνεται στο επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως στις όψιμες βαμβακοκαλλιέργειες η τακτική παρακολούθησής τους, για πιθανή προσβολή στα ανώριμα καρύδια.

Να σημειωθεί ότι στο στάδιο καρποφορίας τα όρια επέμβασης είναι:

  • για το πράσινο σκουλήκι:

συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν 4 νεαρές προνύμφες [1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι (1) εκατοστό] κ.μ.ο. ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη κ.μ.ο. στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου.

  • για το ρόδινο σκουλήκι:

συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων, προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό 5 – 8% στα 100 καρύδια.

Στις όψιμες βαμβακοκαλλιέργειες, όταν τα φυτά έχουν πλούσιο και πράσινο φύλλωμα, για την πρωΐμισή τους και προκειμένου να προαχθεί η ωρίμανση των καψών της βάσης και στη συνέχεια των ανώτερων καψών, όταν το ποσοστό των ανοιγμένων καψών είναι 25-40%, μπορούν να εφαρμοστούν ορμονικά επιταχυντικά σκευάσματα τα οποία λειτουργούν ως αποφυλλωτικά και ως βοηθητικά ωρίμανσης, καθώς αυξάνουν τον ρυθμό ανοίγματος των καψών και πρωιμίζουν τη συγκομιδή.

Αποφύλλωση

Η εφαρμογή των αποφυλλωτικών σκευασμάτων γίνεται…Πηγήin.gr