Βουλή: Κατατέθηκε ο δεύτερος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2022

Οικονομία


Όπως αναφέρεται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου οι πιστώσεις αυξάνονται κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά επείγουσες και έκτακτες ανάγκες που ανέκυψαν  λόγω της ενεργειακής κρίσης

Του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Κατατέθηκε στη Βουλή ο δεύτερος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2022, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της  Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες  εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι  του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων…»  

Όπως αναφέρεται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου οι πιστώσεις αυξάνονται κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά επείγουσες και έκτακτες ανάγκες που ανέκυψαν  λόγω της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις για καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, επιχορηγήσεις για αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και επιχειρήσεων.
 
Για την υποβολή του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο διατύπωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 θετική γνωμοδότησή για τη συνολική αύξηση των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού κατά το ποσό των  2.500.000.000 ευρώ και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά το ποσό των τετρακοσίων 400.000.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης είχε ενισχυθεί οικονομικά την περασμένη άνοιξη με επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.grΠηγή Skai