Βουλγαρία: Συμφωνία με ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής ύψους 11 δισ. ευρώ

Οικονομία


Τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής θα προωθήσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στις βουλγαρικές περιφέρειες

Εγκρίθηκε η συμφωνία εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βουλγαρία, η οποία καθορίζει την επενδυτική στρατηγική της χώρας για την Πολιτική Συνοχής ύψους 11 δισεκ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

 Ζάεφ: Θετική η γαλλική πρόταση – Άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ

Τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής θα προωθήσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στις βουλγαρικές περιφέρειες και θα βοηθήσουν στην υλοποίηση βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Επίσης θα στηρίξουν τομείς πολιτικής όπου η χώρα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει και να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της.

Kαθοριστικό βήμα

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για τη Βουλγαρία.

 Βουλγαρία: Η Βόρεια Μακεδονία, η Ε.Ε. και το τέλος ενός μεταρρυθμιστικού ονείρου

“Η χρηματοδότηση της συνοχής την περίοδο 2021-2027 θα είναι ουσιαστική για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στη χώρα και την προώθηση της αναπτυξιακής σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλέπουμε τώρα στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τα δέκα επιχειρησιακά προγράμματα, ώστε η Πολιτική Συνοχής να ξεκινήσει επενδύσεις σε βασικούς τομείς όπως το καθαρό περιβάλλον, η καλύτερη εκπαίδευση, η υποστήριξη των επιχειρήσεων και οι υποδομές μεταφορών το συντομότερο δυνατό”.

Η 12η συμφωνία

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Βουλγαρία είναι η δωδέκατη συμφωνία για την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027, έπειτα από αυτές που εγκρίθηκαν ήδη για την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Λιθουανία, τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Πολωνία.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης συνδυάζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής και Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Πώς θα γίνει η κατανομή

Η…Πηγήin.gr