Δέκα χρόνια Ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας

Οικονομία


Με χρήση προσωποποιημένων (και συνεργατικών) κινήτρων μπορεί να επιτευχθεί η μείωση της ατομικής (και συνεργατικής) σπατάλησης ηλεκτρικής ενέργειας στον χώρο εργασίας.

Γράφουν οι Σταύρος Λουνής* – Γεώργιος Δουκίδης*

Η διερεύνηση του αντικτύπου της κατανάλωσης ενέργειας ως επίσης και των διαφορετικών τρόπων για την εξοικονόμησή της, αποτελούσε (και αποτελεί ιδιαίτερα λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη παγκόσμια ενεργειακή κρίση που πλήττει κυρίως την Ευρώπη)  σημαντικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται και από τις προσκλήσεις για χρηματοδοτούμενη έρευνα και τα αντίστοιχα έργα.

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ, με την συμμετοχή του σε αντίστοιχα ερευνητικά έργα, συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική έρευνα και στην παραγωγή γνώσης επί της κατανάλωσης ενέργειας και των τρόπων εξοικονόμησής της σε πολλαπλά επίπεδα από τον καταναλωτή, στον πολίτη, στην εταιρεία/οργανισμό και στον δήμο την τελευταία δεκαετία.

Ενδεικτικά έργα που άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Έργα eSAVE, ENTROPY, ChArGED και FACTLOG, στα οποία το Εργαστήριο ELTRUN ήταν εταίρος από το 2012 μέχρι και σήμερα. Στα έργα αυτά συμμετείχαν δεκάδες εταίροι από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και έγιναν πρότυπες υλοποιήσεις με θετικά  αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το ερευνητικό έργο eSAVE (Energy Efficiency in the Supply Chain through Collaboration, Advanced Decision Support and Automatic Sensing, 2012-2014) είχε ως κεντρικό θέμα την παρακολούθηση του ενεργειακού αποτυπώματος του εκάστοτε προϊόντος σουπερμάρκετ διαμέσου διαφορετικών παραμέτρων συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή και διακίνησή του από το εργοστάσιο στο ράφι του τελικού καταναλωτή. Με την ολοκλήρωση του έργου μερικά από τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα αποτελούν:

  • Απαιτείται χρήση τεχνολογίας η οποία θα επιτρέπει την συνεχή καταγραφή δεδομένων ενέργειας κατά τη διάρκεια παραγωγής σε όλα τα στάδια, κάτι το οποίο έχει σημαντική αρχική επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή με σημαντική περίοδο απόσβεσης επένδυσης.
  • Ακολούθως της συλλογής δεδομένων, η μοντελοποίηση και δευτερογενής επεξεργασία τους για την παραγωγή γνώσης για την λήψη αποφάσεων παραγωγής (και διάθεσης) απαιτεί…Πηγήin.gr