Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022: Υστερούν ψηφιακές δεξιότητες – 5G στην ΕΕ

Τεχνολογία


Τα πορίσματα δείχνουν ότι, ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, η υιοθέτηση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα μαζικά δεδομένα, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

Euranet

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022 (DESI), ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, τα κράτη μέλη σημείωσαν πρόοδο στις προσπάθειές τους για ψηφιοποίηση, η κάλυψη ωστόσο των κενών στις ψηφιακές δεξιότητες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ και την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G εξακολουθεί να τους προξενεί δυσκολίες. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με περίπου 127 δισ. ευρώ που προορίζονται για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα, προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν.

Τα πορίσματα δείχνουν ότι, ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, η υιοθέτηση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα μαζικά δεδομένα, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πλήρης ανάπτυξη των υποδομών συνδεσιμότητας (ιδίως 5G) που απαιτούνται για υπηρεσίες και εφαρμογές υψηλής καινοτομίας. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ένας ακόμη σημαντικός τομέας στον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνεται. Τα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στην οικοδόμηση ανθεκτικών ψηφιακών κοινωνιών και οικονομιών. Από την έναρξη της πανδημίας έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να στηρίξουμε τα κράτη μέλη κατά τη μετάβαση. Τούτο γίνεται μέσω των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ ή, πιο πρόσφατα, μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες. Διότι οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας το 2030. Ήδη από τώρα πρέπει λοιπόν να γίνουν αλλαγές.»

Ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, πρόσθεσε: «Στην ΕΕ έχουμε σημειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη των ψηφιακών μας στόχων και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να καταστήσουμε την ΕΕ πρωτοπόρο παγκοσμίως στον αγώνα δρόμου για την τεχνολογία. Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας επισημαίνει τα σημεία όπου πρέπει να ενισχύσουμε…Πηγή Skai