Διάκριση για την Πειραιώς για το Commercial Banking

Οικονομία


Βραβεία από το περιοδικό Global Finance

H Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε η καλύτερη Τράπεζα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2021, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων του διεθνούς κύρους περιοδικού Global Finance.

Με τα βραβεία “Best SME Banks”, που απονεμήθηκαν φέτος για πρώτη φορά, τo περιοδικό Global Finance επιβραβεύει όσες τράπεζες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν στην ανάκαμψη της οικονομίας κάθε χώρας. Για την επιλογή της καλύτερης Τράπεζας ελήφθησαν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, όπως η γνώση της αγοράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, η γεωγραφική κάλυψη, η θέση της Τράπεζας στην αγορά, καθώς και η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων.

Ειδικότερα για το 2021:

·         Οι νέες εκταμιεύσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυμάνθηκαν το 2021 στα 1.5 δισ.

·         Κατά τη διετία 2020-2021 τα δανειακά υπόλοιπά αυξήθηκαν κατά περίπου 483 εκατ., ξεπερνώντας τα 4.2 δισ.

·         Οι καταθέσεις μέσα στο 2021 αυξήθηκαν κατά 321 εκατ., ξεπερνώντας τα 2.2 δισ.Πηγήin.gr