Δυτική Ελλάδα: Πόσο έπληξε επιχειρήσεις και νοικοκυριά η αύξηση του κόστους ενέργειας;

Πολιτική


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλει να γνωρίζει το μέγεθος των επιπτώσεων της αύξησης του ενεργειακού κόστους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, διεξάγοντας μια καινοτόμα έρευνα στο πεδίο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επιχειρεί να παρέμβει με πολιτικές όσο πιο στοχευμένες γίνεται, αναφορικά με τις επιπτώσεις του κόστους ενέργειας στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά και διεξάγει μεγάλη έρευνα στο πεδίο, προκειμένου τα αποτελέσματα να την οδηγήσουν στις κατάλληλες δράσεις υποστήριξης και ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και των νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο λοιπόν του Μηχανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διεξάγεται η πρώτη έρευνα πεδίου που αφορά την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειές της σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, η έρευνα θα διεξάγεται έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης

Η έρευνα έχει ως στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης του ενεργειακού κόστους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξετάζοντας παράλληλα κατά πόσο είναι ανθεκτικά στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης, σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί η καθημερινή τους δαπάνη, καθώς επίσης και οι καθημερινές τους λειτουργίες. Παράλληλα, η αξιολόγηση στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των κοινωνικών παρεμβάσεων ανακούφισης και προστασίας των πολιτών.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Αχαΐας, την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και την Π.Ε. Ηλείας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο link: socialpolicy-pde.gr/erotimatologio-energeiakis-krisis-epicheiriseon/.

Επίσης, το ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Μηχανισμού Κοινωνικής Πολιτικής www.socialpolicy-pde.gr.