ΕΛΣΤΑΤ: Εκτινάχτηκε κατά 84,7% τον Μάιο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Οικονομία


Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου  – Μαΐου το έλλειμμα ανήλθε σε 14,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 77,9%

Νέο άλμα κατά 84,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάιο σε ετήσια βάση, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις εισαγωγές και στις εξαγωγές της χώρας, καθώς διαμορφώθηκε κοντά στα 3,1 δισ. ευρώ έναντι 2,75 δισ. τον Απρίλιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου  – Μαΐου το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 14,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 77,9% έναντι του αντίστοιχου πενταμήνου του 2021.

  • ΕΛΣΤΑΤ: Στο 12,1% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

Τον Μάιο

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Μάιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 7.873,9 εκατ. ευρώ (8.306,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.912,6 εκατ. ευρώ (5.948,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 60,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1.772,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 47,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1754,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 46,8%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Μάιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.780,2 εκατ. ευρώ (5.073,4 εκατ. δολάρια) έναντι 3.238,0 εκατ. ευρώ (3.944,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 47,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 754 εκατ. ευρώ δηλαδή 33,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 758,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή  34,2%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2022 ανήλθε σε 3.093,7 εκατ. ευρώ (3.233,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.674,6 εκατ. ευρώ (2.004,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 84,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 1.018,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 66,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 995,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 64,8%  σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2021.

Το πεντάμηνο

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ανήλθε στο ποσό…Πηγήin.gr