Επιστρεπτέα προκαταβολή: «Καυτά» ραβασάκια σε όσους παραβίασαν τους όρους του κρατικού δανείου

Οικονομία


Ποιοι φορολογούμενοι καλούνται να επιστρέψουν το 100% της ενίσχυσης που έλαβαν έως τις 29 Ιουλίου – Η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους σε επαγγελματίες και ελεύθερους για να διαπιστώσει την ειλικρίνεια των δηλώσεων τους

«Φωτιά» ήταν τα «ραβασάκια» της επιστρεπτέας προκαταβολής για πολλούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Βλέποντας το εκκαθαριστικό διαπίστωσαν ότι καλούνται να επιστρέψουν μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022, το 100% της ενίσχυσης που έλαβαν καθώς δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του κρατικού δανείου.

Από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ εντόπισε περιπτώσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων που σε κάποιον από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής  παραβίασαν τον όρο για τη διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου απασχόλησης ή δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην προβλεπόμενη προθεσμία. Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται τώρα να επιστρέψουν στο κράτος τις ενισχύσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το εκκαθαριστικό που εστάλη σε επιχείρηση στο οποίο αναφέρεται ότι δεν τήρησε τους όρους που προβλέπονταν στον 7ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και ζητείται να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό των 56.000 ευρώ που έλαβε από το κράτος.

  •  Εισφορά αλληλεγγύης – Τι κερδίζουν δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι από την κατάργηση

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους σε 43.371 επαγγελματίες και επιχειρήσεις για να διαπιστώσει την ειλικρίνεια των δηλώσεων τους. Στους επαγγελματίες αυτούς ο τελικός λογαριασμός θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες  μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων.

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή  υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας.

Επίσης θα…Πηγήin.gr