ΕΤΕΡΟΝ: Νέο ψηφιακό εργαλείο για το στεγαστικό πρόβλημα

Οικονομία


Το νέο αυτό εργαλείο καλύπτει εννέα θεματικές

Tο νέο ψηφιακό εργαλείο «Στέγαση360° | Μια αποτύπωση του στεγαστικού προβλήματος στην Ελλάδα», το οποίο αποτελεί μια ψηφιακή καταγραφή και κωδικοποίηση του στεγαστικού ζητήματος στην Ελλάδα, παρουσιάζει το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή.

Η στέγαση αναδεικνύεται σήμερα σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό διακύβευμα. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζητήματος, οι πολλαπλές διαστάσεις και η έκταση του προβλήματος με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία, το Eteron προχώρησε στη δημιουργία του νέου ψηφιακού εργαλείου «Στέγαση360°», φιλοδοξώντας να αναδείξει τη σχετική υπάρχουσα γνώση και συζήτηση με εύληπτο τρόπο.

  •  Ομόνοια: Χαμός για τα ακίνητα γύρω από την πλατεία

Η στέγαση αναδεικνύεται σήμερα σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό διακύβευμα. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζητήματος, οι πολλαπλές διαστάσεις και η έκταση του προβλήματος με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία, το Eteron προχώρησε στη δημιουργία του νέου ψηφιακού εργαλείου «Στέγαση360°», φιλοδοξώντας να αναδείξει τη σχετική υπάρχουσα γνώση και συζήτηση με εύληπτο τρόπο.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, διευθυντής του Eteron δήλωσε σχετικά: «Σε συνθήκες αυξανόμενου κόστου διαβίωσης και μείωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, το ζήτημα της στέγασης με την κεντρικότητα που κατέχει στη ζωή των ανθρώπων, πλέον γίνεται υπαρξιακό θέμα. Οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά ακινήτων, ως αποτέλεσμα νέων τάσεων αλλά και των διαχρονικών ανισορροπιών του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα, και η αποσπασματική δημόσια πολιτική οδηγούν σε αυξανόμενα ενοίκια και σε δυσκολίες των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στο κόστος της στέγασης. Με το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο, το Eteron θέλει να κωδικοποιήσει και να συγκεντρώσει την πληροφορία μέσα από τις πολλές έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα για το θέμα και να την παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τόσο στο ερευνητικό όσο και στο γενικό κοινό.».

Ειδικότερα, το νέο αυτό εργαλείο καλύπτει εννέα θεματικές, οι οποίες, αν και διακριτές μεταξύ…Πηγήin.gr