Η Enel εντάσσεται στον παγκόσμιο συνασπισμό επιχειρήσεων Business for Inclusive Growth

Οικονομία


Από κοινού με τον ΟΟΣΑ ως στρατηγικό εταίρο του, το B4IG στοχεύει στην κλιμάκωση της επιχειρηματικής δράσης ενάντια στην ανισότητα, προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ενισχύοντας την συμπερίληψη των εργαζομένων στις εσωτερικές δομές και τα οικοσυστήματα των εταιρειών.

Ανακοινώθηκε την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 η ένταξη της Enel στον παγκόσμιο συνασπισμό επιχειρήσεων Business for Inclusive Growth (B4IG).

Το Business for Inclusive Growth (B4IG) είναι ένας παγκόσμιος συνασπισμός μεγάλων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει 4,4 εκατομμύρια εργαζόμενους, με συνολικά έσοδα άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

  •  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Υποβολή δικαιολογητικών ή επιστροφή 100% της ενίσχυσης

Πάγια πεποίθηση του B4IG είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, και στη δίκαιη κατανομή της σε ολόκληρη την κοινωνία. Από κοινού με τον ΟΟΣΑ ως στρατηγικό εταίρο του, το B4IG στοχεύει στην κλιμάκωση της επιχειρηματικής δράσης ενάντια στην ανισότητα, προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ενισχύοντας την συμπερίληψη των εργαζομένων στις εσωτερικές δομές και τα οικοσυστήματα των εταιρειών.

«Μονοπάτι για αλλαγή»

Το B4IG αναπτύσσει ένα «Μονοπάτι για αλλαγή» για την αντιμετώπιση της ανισότητας μέσω της επιχειρηματικής δράσης, εφαρμόζοντας μία συνεκτική προσέγγιση. Πιο πρόσφατα, το B4IG δημοσίευσε μια Mεθοδολογία Προμηθειών Χωρίς Αποκλεισμούς καθώς και Οδηγίες Υπεύθυνου Μετασχηματισμού. Επιπλέον, το B4IG σχεδιάζει λύσεις για διάφορα ζητήματα όπως η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο μισθός διαβίωσης καθώς και η πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες μέσω πρακτικών εργαλείων και διεθνών πρωτοβουλιών.

Η Enel είναι μια πολυεθνική εταιρεία ενέργειας και κατέχει ηγετική θέση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Όμιλος έχει παρουσία σε 30 χώρες παγκοσμίως, παράγοντας ενέργεια με συνολική ισχύ άνω των 90 GW και διανέμοντας ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός δικτύου που περιλαμβάνει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε περισσότερους από 75 εκατομμύρια τελικούς χρήστες. Ο Όμιλος παρέχει ενέργεια σε…Πηγήin.gr