Καρκίνος: Μεγαλύτερη επιβίωση ενώ τα περιστατικά αυξάνονται

Υγεία


Έμφαση στην ποιότητα ζωής όσων επιβιώνουν από τον καρκίνο – Ξεκινά μελέτη στο πρόγραμμα Ιατρικης Διοίκησης του ΕΚΠΑ

Αύξηση στις νέες διαγνώσεις καρκίνου, αλλά και στον ταχύτατα αυξανόμενο αριθμό όσων επιβιώνουν από την ασθένεια ως το 2035 αναμένεται τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στη χώρα μας. Η μακρά επιβίωση των ασθενών και η επιβίωση σε μακρόχρονη θεραπεία, είναι δυνατότητες που κατέστησαν δυνατές λόγω νέων αποτελεσματικότερων θεραπειών. Το γεγονός αυτό όμως, καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη να εστιάζουμε όχι μόνο στη θεραπεία και την επιβίωση των ασθενών, αλλά και στην ποιότητα ζωής τους.

Παρόλα αυτά και παρά την μοναδική ευκαιρία που αποτελούν οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο, φαίνεται ότι στα κράτη μέλη  δεν έχει γίνει αντιληπτός ο στόχος των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο κατά 24% μέχρι το 2035.

Αυτό τόνισε η πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ Καίτη Αποστολίδου στη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα της All.Can Greece, με τίτλο: «Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με Καρκίνο: Μια δια-τομεακή προσέγγιση», στη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο, ως μέρος της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας.

Στην ημερίδα, προέδρευσαν η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ) Αφροδίτη Νόννη και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) Γιώργος Πισσάκας.

Την άμεση ανάγκη επικέντρωσης στον ίδιο τον ασθενή και όχι αποκλειστικά στη θεραπεία και την επιβίωσή του, ανέλυσε στην ομιλία του ο ογκολόγος παθολόγος Μαρίνος Τσιατάς. Ο κ. Τσιατάς παρουσίασε τη συμβολή της ογκολογίας ακριβείας στη δυνατότητα επιλογής καλύτερα στοχευμένων και περισσότερο ασθενοκεντρικών θεραπειών, οι οποίες πέραν της αποτελεσματικότερης θεραπείας, μπορούν να συμβάλλουν ριζικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών.

Ο Καθηγητής Ιωάννης Υφαντόπουλος παρουσίασε στην εισήγησή του τη μελέτη την οποία θα εκπονήσει το εργαστήριο του Προγράμματος Ιατρικής Διοίκησης το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την All.Can Greece. Η μελέτη έχει στόχο να αποτιμήσει και να διερευνήσει τους παράγοντες που…Πηγήin.gr