Κομισιόν: Τα αποθέματα θα σώσουν την παρτίδα στα σιτηρά – Πώς επηρεάζει η Ουκρανία

Οικονομία


Οι πρόσφατες βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ εν μέσω παγκόσμιων ανησυχιών για την επισιτιστική ασφάλεια

Σημαντική απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια συνεχίζουν να αποτελούν οι επιπτώσεις από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές. Συγχρόνως, οι τιμές παραγωγού των αγροτικών προϊόντων παραμένουν υψηλές, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που επιφέρει ο πόλεμος και του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Τα αγροτικά προϊόντα της ουκρανικής γεωργίας επηρεάζονται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή έως το εμπόριο, ασκώντας πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά σιτηρών και ελαιούχων σπόρων.

 Αγροτικά προϊόντα: Οι «πρωταθλητές» στις εξαγωγές

Τα παραπάνω αναφέρονται στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ, που δημοσίευσε η Κομισιόν, εν μέσω παγκόσμιων ανησυχιών για την επισιτιστική ασφάλεια. Η έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση των τελευταίων τάσεων και προοπτικών για μια σειρά τομέων αγροδιατροφής.

Η παραγωγή σιτηρών

Στην ΕΕ, η παραγωγή σιτηρών επηρεάζεται από την ξηρασία σε αρκετές περιοχές, με αποτέλεσμα, η πρόβλεψη να είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο και κάτω από τα επίπεδα του 2021.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, τα υπάρχοντα αποθέματα θα βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών της κατανάλωσης στην ΕΕ και μέρους της εξαγωγικής ζήτησης, η οποία αναμένεται να παραμείνει υψηλή ενόψει των πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές.

Ο τομέας των ζώων της ΕΕ (κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα) αντιμετωπίζει τις δικές του προκλήσεις μετά τα κρούσματα ζωικών ασθενειών και τις υψηλές τιμές των ζωοτροφών. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα τροφίμων στην ΕΕ δεν κινδυνεύει.

Οι τιμές παραγωγού και αγροτικών προϊόντων

Οι τιμές παραγωγού των αγροτικών προϊόντων παραμένουν υψηλές, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που επιφέρει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Αυτά προκαλούν αναπόφευκτη αύξηση του κόστους παραγωγής, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, η μεταφορά, η ψύξη και η θέρμανση, καθώς και τα λιπάσματα και άλλες εισροές.

Παράλληλα, οι παγκόσμιες τιμές των αγροτικών προϊόντων έχουν αυξηθεί…Πηγήin.gr