Μελισσοκόμοι: Υποχρεωτική δήλωση κατεχόμενων κυψελών

Οικονομία


Μέχρι πότε και πώς μπορούν οι μελισσοκόμοι να υποβάλλουν την σχετική αίτηση

Έως τις 20 Οκτωβρίου 2022 πρέπει οι μελισσοκόμοι να δηλώσου όλες τις κατεχόμενες κυψέλες.

Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι πλέον υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.

 ΥπΑΑΤ: Οι κυρίαρχοι στόχοι για την μελισσοκομία

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση – δήλωση:

  • αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών ή
  • ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (www.minagric.gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες – Για τον μελισσοκόμο – Ηλεκτρονική Αίτηση μελισσοκομικού Μητρώου – Δήλωση κατεχόμενων κυψελών)

Επισημαίνεται ότι για τους μελισσοκόμους, που δεν θα προβούν εμπρόθεσμα (έως 20 Οκτωβρίου 2022) στην υποβολή της αίτησης- δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, προβλέπεται να επιβληθούν κυρώσεις – πρόστιμα.Πηγήin.gr