Νέο ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ από την CLPL

Οικονομία


Η CPLP μέλος μιας παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με ιστορία 90 ετών απευθύνεται για δεύτερη φορά στο επενδυτικό κοινό

Με στόχο την ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος και τη διεύρυνση του στρατηγικού αποτυπώματός της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, η Capital Product Partners LP (CPLP), μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς και μέλος του Ομίλου Capital Maritime συμφερόντων της οικογένειας του Βαγγέλη Μαρινάκη προχωρά σε νέα έκδοση ομολογιακού δανείου. Η CPLP, μέλος μιας παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με ιστορία 90 ετών απευθύνεται για δεύτερη φορά στο επενδυτικό κοινό με την έκδοση ενός νέου ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ., συνεχίζοντας παράλληλα να επενδύει στην πράσινη ναυτιλία και να προσθέτει στον στόλο της σύγχρονα οικολογικά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LNG) καθώς και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships).

Πρόκειται για ένα ακόμη ναυτιλιακό ομόλογο που αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη του Ομίλου της Capital Maritime συμφερόντων της οικογένειας του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επίσης αναβαθμίζεται περαιτέρω από την κίνηση αυτή. Η CPLP με έναν ισχυρό ισολογισμό, υλοποιεί ένα διευρυμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,9 δισ. δολ.  που αφορά την περίοδο 2021-2023. Μόνο για την περίοδο 2022-2023 οι επενδύσεις ανέρχονται σε 597,5 εκατ. δολάρια.

Στόχος των επενδύσεων αυτών είναι η συνεχής ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της, καθώς και η καθιέρωσή της στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Πρόκειται για μία αγορά δυναμικής ανάπτυξης με θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, αφού το υγροποιημένο φυσικό αέριο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero). Σήμερα, η CPLP μεταφέρει LNG και containers ανάμεσα σε 48 χώρες παγκοσμίως και σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση του στόλου της.

Διαχρονική ευρωστία και ανθεκτικότητα

Η CPLP ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που εστιάζει σε προβλέψιμες μελλοντικές ταμειακές ροές, και χαρακτηρίζεται από οικονομική ευρωστία και ανθεκτικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας ναυλαγοράς. Χάρη στη συνεπή στρατηγική των μακροχρόνιων ναυλώσεων των πλοίων της σε κορυφαίες διεθνώς εταιρείες τακτικών γραμμών, η…Πηγήin.gr