Ξεκινάει η επισκευή του Κοργιαλένιου σχολικού κτιρίου Αργοστολίου

Πολιτική


Υπεγράφη από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, η σχετική Πράξη αποκατάστασης των ζημιών του Κοργιαλένιου σχολικού κτιρίου Αργοστολίου συνολικού προϋπολογισμού 2.261.200 ευρώ στο ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων.

Ξεκινούν οι διαδικασίες επισκευής και ενίσχυσης του Κοργιαλένιου σχολικού κτιρίου Αργοστολίου προκειμένου να στεγάσει το Ειδικό και Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Αργοστολίου και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ).

Την έναρξη των διαδικασιών επισκευής και ενίσχυσης της κτηριακής υποδομής του Κοργιαλένιου σχολικού συγκροτήματος Αργοστολίου προκειμένου να καταστεί λειτουργικό μετά την σεισμική καταπόνηση και των προβλημάτων του ώστε να στεγάσει το Ειδικό και Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Αργοστολίου και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) σηματοδοτεί η υπογραφή από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου της 1ης Τροποποίησης της Πράξης “Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς, ενισχύσεις στο Κοργιαλένιο σχολικό κτίριο Αργοστολίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5013931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020” και στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας”.

Το σχολικό συγκρότημα του Κοριαλένιου κτιρίου αποτελείται από τέσσερα κτίρια δύο και τριών ορόφων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σήμερα, λόγω της σεισμικής καταπόνησης και των προβλημάτων στη κτιριακή υποδομή το κτίριο δεν χρησιμοποιείται.Πηγήin.gr