Οι Δήμοι της Ηπείρου ζητούν οικονομική ενίσχυση λόγω της υπέρογκης αύξησης του ενεργειακού κόστους

Πολιτική


Συνεδρίασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και η αύξηση του ενεργειακού κόστους μαζί με το κόστος των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο. Αναγκαία η χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης.

Προβληματισμό προκαλεί στους Δήμους της Ηπείρου και όχι μόνο η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) για την επιβολή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους, όπως και σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου συζήτησε το θέμα και κατέληξε σε μια δέσμη προτάσεων που χαρακτηρίζεται από τη γενική αποδοχή της υποχρέωσης μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στους Δήμους αλλά και από τη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των περιφερειακών, των ορεινών και των μικρότερων Δήμων, οι οποίοι έχουν εντελώς άλλες ανάγκες από ότι συμβαίνει στις περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων.

Κατ’ αρχάς, μετά τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κ. Χρήστου Ντακαλέτση, ήταν ομόφωνη η αντίδραση των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κατά του τιμωρητικού χαρακτήρα των μέτρων της κυβέρνησης προς όσους δεν πιάσουν τους στόχους που θέτει η πολιτεία για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ντακαλέτσης, στους Δήμους της Ηπείρου, υπάρχουν ιδιαιτερότητες που δεν επιτρέπουν τη μείωση ανελαστικών εξόδων, τα οποία δεν βαρύνουν αντίστοιχα άλλους Δήμους στην υπόλοιπη επικράτεια.

Βασική ιδιαιτερότητα των περιφερειακών Δήμων αποτελεί το κόστος των αντλιοστασίων. Το συγκεκριμένο κόστος, όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση της Π.Ε.Δ Ηπείρου, ισούται με τα 2/3 της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας – το υπόλοιπο 1/3 αφορά τον οδοφωτισμό.

Το κόστος αυτό έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί, κατά το τελευταίο διάστημα.

Άλλη πρόταση που κατατέθηκε αφορά την ανάγκη επιχορήγησης των Δήμων για το κόστος των καυσίμων. Για τη μεταφορά των απορριμμάτων συγκεκριμένα, η αύξηση του κόστους των καυσίμων, έχει σημάνει τον τριπλασιασμό αυτών των πάγιων εξόδων των Δήμων.

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου ζητά για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των Δήμων που επιφέρει η υπέρογκη αύξηση του ενεργειακού κόστους, να υπάρξει άμεση ενίσχυση από την πολιτεία, ενώ ως επιτακτική κρίνεται η αναγκαιότητα…Πηγήin.gr