ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αλλάζει στις ενισχύσεις de minimis των οστρακοκαλλιεργητών

Οικονομία


Τροποιητική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για την διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Η διαδικασία, με την οποία χορηγείται κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των oστρακοκαλλιεργειών καθορίζεται σε τροποποιητική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ύψος της  ενίσχυσης de minimis ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται ως το κατ’ αποκοπή ποσό των 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για οστρακοκαλλιέργεια.

 ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή υπολοίπου 32 εκατ. ευρώ του 2021 – Ποιους αφορά

Να σημειωθεί ότι δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι οι οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά η νομικά πρόσωπα) όλης της επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα (έχουν άδεια λειτουργίας από 2020 έως και τη δημοσίευση της ΚΥΑ, υπέβαλλαν εμπρόθεσμα (μέχρι και 31.01.2022) δήλωση παραγωγής για το 2020 στο ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.

Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι οστρακοκαλλιεργητές που υπέβαλλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το έτος 2020 με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή παραστατικών λειτουργικών εξόδων.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩΠηγήin.gr