Πελοπόννησος: Με τεχνολογίες γεωπληροφορικής η δακοκτονία

Οικονομία


Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών της δακοκτονίας

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται πλέον η πιλοτική εφαρµογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμών στο πρὀγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», η ΔΑΟΚ Λακωνίας παρέλαβε εκ μέρους του εν λόγω Οργανισμού συνολικά 20 συσκευές γεωεντοπισμού (gps) και μία συσκευή gps με ενσωματωμένο ροόμετρο.

 Ελιά: Σε ποιες περιοχές έγινε ομαδική καταπολέμηση του δάκου

Από τις πιο πάνω συσκευές, οι 13 τοποθετήθηκαν σε τρακτέρ του ψεκαστικού συνεργείου της Κοινότητας Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, προκειμένου να αξιολογηθούν για την λειτουργικότητά τους στο πεδίο, όπου διαπιστώθηκε ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις προσδιορισμένες προδιαγραφές.

Να σημειωθεί ότι η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, στην οποία προχώρησαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ΕΛΓΟ Δήμητρα για την πιλοτική εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών, έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών της δακοκτονίας καθώς και την εξοικείωση των εμπλεκόμενων φορέων στην χρήση τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης του ορίζεται σε συνολικά 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα υπάρξει βελτιστοποίηση στην αποτελεσματικότητα των δολωματικών δεκασμών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου, με συνακόλουθη προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση πόρων.

Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι όλοι όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται γύρω από το εθνικό μας προϊόν, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

Η  πιλοτική εφαρμογή των ανεπτυγμένων τεχνολογιών γεωπληροφορικής θα γίνει σε περιορισμένη έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το έργο αφορά στην αρχική εξοικείωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων με τις προτεινόμενες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα δώσει τη…Πηγήin.gr