Πολιτικές Συνεντεύξεις Γιώργος Χατζημάρκος: «Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου απαιτούν μερίδιο στον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργεί η επιτυχία τους» 06/09/2022 14:15

ΠολιτικήΠολιτικές Συνεντεύξεις Γιώργος Χατζημάρκος: «Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου απαιτούν μερίδιο στον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργεί η επιτυχία τους» 06/09/2022 14:15Πηγήin.gr