Πράσινα καύσιμα: Οι πλοιοκτήτες θέλουν, η έρευνα υστερεί

Οικονομία


Μετ’ εμποδίων προχωρά η μετάβαση του παγκόσμιου στόλου σε λιγότερο επιβαρυντικά καύσιμα για το περιβάλλον.

Στον ύφαλο της έλλειψης πράσινων καυσίμων προσκρούει η ναυτιλία. Μετ’ εμποδίων αναπτύσσεται ο παγκόσμιος πράσινος εμπορικός στόλος, καθώς η έρευνα και ανάπτυξη νέων καυσίμων δεν έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που να ξεκαθαρίσει ποιο ή ποια θα είναι τα καύσιμα του μέλλοντος, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα μεταξύ των πλοιοκτητών να παραμένει.

Τα στοιχεία που αφορούν τις νέες παραγγελίες σε πλοία που θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, τα οποία δημοσιοποίησε ο ναυλομεσιτικός οίκος Xclusiv, είναι αποκαλυπτικά. Η ναυτιλιακή βιομηχανία αγωνίζεται συνεχώς να συμμορφωθεί με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και να αποφασιστούν, και αυτό αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς των στατιστικών του ενεργού στόλου και του βιβλίου παραγγελιών, επισημαίνει ο ναυλομεσιτικός οίκος.

Στον κλάδο των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ο εν ενεργεία στόλος που μπορεί να χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα ή μπορεί να το κάνει με μικρές προσαρμογές (fuel ready) αντιπροσωπεύει 97 πλοία, λιγότερο από το 0,8% του συνολικού στόλου. Στο βιβλίο παραγγελιών του κλάδου χύδην ξηρού φορτίου, τα πλοία με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων είναι περίπου το 5% (43 υπό παραγγελία πλοία) του βιβλίου παραγγελιών, ενώ τα πλοία fuel ready αποτελούν περίπου το 3% (24 πλοία).

Στον κλάδο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων η εικόνα είναι λίγο καλύτερη. Το 3,8% του συνολικού στόλου εμπορευματοκιβωτίων περιλαμβάνει πλοία που με μικρή προσαρμογή μπορούν να «κάψουν» εναλλακτικά καύσιμα (fuel ready) ή έχουν ήδη αυτή τη δυνατότητα (πρόκειται για 160 πλοία του εν ενεργεία στόλου). Στο βιβλίο παραγγελιών τα στατιστικά είναι αρκετά καλύτερα καθώς τα πλοία με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων είναι περίπου το 14,5% (136 πλοία) του βιβλίου παραγγελιών, ενώ τα πλοία που με μικρή προσαρμογή (fuel ready) θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα αποτελούν το 17,4% του υπό παραγγελία στόλου (163 πλοία).

Στα δεξαμενόπλοια, περίπου το 2,5% του εν ενεργεία στόλου (188 πλοία) είναι ικανό ή «έτοιμο» (fuel ready) για…Πηγήin.gr