Πρόσθετο κόστος 42 δις. δολ. στην περίθαλψη από φαρμακευτικά λάθη

Υγεία


Στο χειρουργείο, την εντατική και στα επείγοντα περιστατικά, γίνονται τα περισσότερα φαρμακευτικά λάθη. Στόχος του ΠΟΥ η μείωση των λαθών στη φαρμακευτική αγωγή κατά 50% εντός πενταετίας

Οι μισές βλάβες από ιατρική περίθαλψη οφείλονται στην κακή χρήση των φαρμάκων και θα μπορούσαν να προληφθούν. Μάλιστα το ένα τέταρτο των βλαβών από ιατρική περίθαλψη είναι σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή.

Το κόστος από τις βλάβες που προκαλούνται εξαιτίας λαθών στη φαρμακευτική αγωγή, υπολογίζεται σε 42 δις. δολ. ετησίως.

Σε μεγαλύτερο κίνδυνο για προβλήματα από τη χρήση φαρμάκων βρίσκονται οι ηλικιωμένοι, εξαιτίας των πολλαπλών νοσημάτων από τα οποία πάσχουν συνήθως, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυξημένες παρενέργειες. Υψηλά ποσοστά βλάβης που σχετίζεται με τη φαρμακευτική αγωγή παρατηρούνται επίσης στη χειρουργική περίθαλψη, την εντατική θεραπεία και την επείγουσα ιατρική.

Η σημερινή παγκόσμια ημέρα ασφάλειας ασθενών (17 Σεπτεμβρίου) είναι αφιερωμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην «Ασφάλεια των φαρμάκων», εξαιτίας της σημαντικής επιβάρυνσης που προκαλείται αλλά και της αναγνώρισης ότι η πρόληψη και η μείωση των βλαβών που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα.

Ο ΠΟΥ ξεκινά εκστρατεία η οποία αναμένεται να δώσει την απαιτούμενη ώθηση για την εδραίωση των προσπαθειών του Οργανισμού για «Φάρμακα Χωρίς Βλάβη», τονίζοντας την ανάγκη υιοθέτησης συστημικής προσέγγισης και προώθησης ασφαλών πρακτικών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για την πρόληψη σφαλμάτων στη φαρμακευτική περίθαλψη και τη μείωση της βλάβης που σχετίζεται με τη φαρμακευτική αγωγή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη ζημιά, όπως σε περιστατικά υψηλού κινδύνου, σε μεταβατικά στάδια περίθαλψης και σε περιπτώσεις πολυφαρμακίας. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι μείωση της βλάβης από λάθη φαρμακευτικής αγωγής κατά 50% εντός πενταετίας.

«Τα φάρμακα είναι ισχυρά εργαλεία για την προστασία της υγείας. Όμως τα φάρμακα που συνταγογραφούνται λανθασμένα, λαμβάνονται λανθασμένα ή είναι κακής ποιότητας, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη. Όμως κανείς δεν πρέπει να υφίσταται βλάβη όταν χρειάζεται περίθαλψη», δήλωσε ο Δρ…Πηγήin.gr