Πώς θα λειτουργεί το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας -Τι ορίζει η ΚΥΑ

Τεχνολογία


Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» αλλάζει την καθημερινότητα τόσο των υπαλλήλων όσο και των ασφαλισμένων που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους.

Τις λεπτομέρειες για τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» αλλάζει την καθημερινότητα τόσο των υπαλλήλων όσο και των ασφαλισμένων που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Είναι μια ψηφιακή βάση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, απλή στη λειτουργία της, για ανταλλαγή πληροφοριών, απάντηση ερωτήσεων και υποβολή τυχόν εγγράφων που απουσιάζουν και η οποία οδηγεί σε οικονομία χρόνου, καλύτερη εξυπηρέτηση και γρηγορότερη απονομή συντάξεων.

Συγκεκριμένα, με βάση την ΚΥΑ, προβλέπονται τα εξής:

Δημιουργείται και παρέχεται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020 και τους κανόνες που ορίζονται στην υπουργική απόφαση «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231/2021), η πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα – Κατηγορίες χρηστών (ρόλοι)

1. Πρόσβαση στην πλατφόρμα αναγνωρίζεται στις εξής κατηγορίες (ρόλους) χρηστών:

α) πολίτες

β) υπάλληλος e-ΕΦΚΑ

γ) επιβλέπων

δ) διαχειριστής της εφαρμογής

2. Ο «επιβλέπων» και ο «διαχειριστής της εφαρμογής» ορίζονται από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

3. Για καθεμία από τις κατηγορίες χρηστών προβλέπονται οι εξής ρόλοι και δικαιώματα:

α) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «πολίτης» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες μόνο για τις αιτήσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον ΑΦΜ του.

β) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «υπάλληλος e-ΕΦΚΑ» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιεί ενέργειες στις αιτήσεις τις οποίες χειρίζεται και δυνατότητα αλλαγής κατάστασης στις αιτήσεις αυτές (π.χ. από «εκκρεμής» σε «ολοκληρωμένη»).

γ) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «επιβλέπων» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιεί ενέργειες στο σύνολο των καταχωρισμένων αιτήσεων στο σύστημα. Έχει όλα τα δικαιώματα του χρήστη «υπάλληλος e-ΕΦΚΑ» και επιπρόσθετες δυνατότητες σχετικά με την αλλαγή του χειριστή της αίτησης.

δ) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «διαχειριστής εφαρμογής» έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει ένα σύνολο παραμετροποιήσεων σε…Πηγή Skai