ΡΑΕ: Ζητά λογαριασμούς «καρμπόν» από τους παρόχους ρεύματος

Οικονομία


Κατευθυντήριες οδηγίες για ενιαία αποτύπωση των χρεώσεων και των εκπτώσεων – Εκτιμήσεις για αυξήσεις 23% στις τιμές ρεύματος τον Σεπτέμβριο

Λογαριασμούς «καρμπόν» από όλους τους παρόχους ρεύματος ζητά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επιδιώκοντας να περιορίσει τις παραπλανητικές αναφορές με τις εκπτώσεις και την κρατική επιδότηση των λογαριασμών.

Πιο συγκεκριμένα, η ΡΑΕ εξέδωσε αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κατευθυντήριες οδηγίες (σύσταση για προαιρετική εφαρμογή) που προτρέπουν τους προμηθευτές ηλεκτρικής στην αποτύπωση με συγκεκριμένο και ομοιόμορφο τρόπο αποτύπωσης των ανταγωνιστικών χρεώσεων (τιμή κιλοβατώρας), των πάγιων χρεώσεων, των εμπορικών εκπτώσεων, της κρατικής επιδότησης (ΤΕΜ) και της τελικής χρέωσης προμήθειας των καταναλωτών.

 Λογαριασμοί ρεύματος: Οι πέντε παγίδες και τα ψιλά γράμματα

«Όπως παρατηρήθηκε, οι προμηθευτές έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς τρόπους αποτύπωσης της απαραίτητης ενημέρωσης για τον τρόπο που προέκυψε η τελική τιμή», σημειώνει στην ανακοίνωση της η ΡΑΕ και εξηγεί για την πρωτοβουλία της: «Η διαπιστούμενη ποικιλομορφία και ετερογένεια δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την ορθή, περιεκτική και πλήρη πληροφόρηση, καθώς και τη συγκρισιμότητα των προϊόντων προμήθειας. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ», συνεχίζει αιτιολογώντας την ανάγκη ενιαίας αποτύπωσης των λογαριασμών και διαφημιστικών καταχωρήσεων: «Λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι ο τρόπος παρουσίασης της τελικής τιμής καταναλωτή, καθώς και της επιδότησης μέσω του ΤΕΜ, επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση της βούλησης του καταναλωτή για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και, υπό αυτήν την έννοια, συνιστά στοιχείο που δύναται να αναχθεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα ή πλεονέκτημα για κάθε προμηθευτή, έκρινε σκόπιμη και αναγκαία την εναρμόνιση των σχετικών καταχωρίσεων».

Ενιαία μορφή

Έτσι, η ΡΑΕ υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της, «σχετικώς, συστήνεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να υιοθετήσουν την ακόλουθη (σ.σ. βλέπε γράφημα) μορφή απεικόνισης της αρχικής – βασικής χρέωσης προμήθειας, της αποτύπωσης της κρατικής επιδότησης και της προκύπτουσας τελικής τιμής καταναλωτή.

Ο εν λόγω μορφότυπος θα πρέπει να υιοθετείται σε κάθε δημοσιευμένο…Πηγήin.gr