Συμβούλιο Γεωργίας: Ο αντίκτυπος του πολέμου στις τιμές των εισροών και της ενέργειας

Οικονομία


Στις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Η κατάσταση της αγοράς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο αντίκτυπος του πολέμου στις τιμές εισροών και ενέργειας, η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αλλά και η έγκριση των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης των ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2022 στις Βρυξέλλες.

Στο τραπέζι των συζητήσεων θα μπει και η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό για τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με την τσεχική Προεδρία να παρουσιάζει στους υπουργούς τις βασικές προτεραιότητές της στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

 ΕΕ: Μείωση στην χρήση χημικών φυτοφαρμάκων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί θα συζητήσουν την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής αναφορικά με τον κανονισμό για τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Οι υπουργοί αναμένεται να εκφράσουν τον προβληματισμό τους όσον αφορά τους προτεινόμενους φιλόδοξους στόχους μείωσης και να τονίσουν ότι είναι αναγκαίες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις των χημικών φυτοφαρμάκων προτού καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, αναμένεται ότι θα επικαλεστούν την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό σημείο εκκίνησης κάθε κράτους μέλους.

Επίσης, οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή για την τρέχουσα κατάσταση των γεωργικών αγορών, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι υπουργοί πιθανόν να διατυπώσουν προβληματισμό όσον αφορά τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές των εισροών και στην ενέργεια. Θα συζητήσουν επίσης για τον αντίκτυπο που έχουν στις προοπτικές των κρατών μελών για τη φετινή σοδειά οι πρόσφατες κλιματικές συνθήκες στην ΕΕ.

Υδατοκαλλιέργεια

Οι υπουργοί θα εκφράσουν ικανοποίηση για το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030» και θα εγκρίνουν συμπεράσματα για τις υδατοκαλλιέργειες, με στόχο την οικοδόμηση ενός…Πηγήin.gr