Συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην πράσινη ναυτιλία η CPLP

Οικονομία


Την Τετάρτη η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο ύψους €100 εκατ. – Στόχος η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου και η συμβολή της εταιρείας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης

Αρχίζει την Τετάρτη 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Ιουλίου η δημόσια προσφορά για τη δεύτερη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ της CPLP Shipping Holdings, μέλους του Ομίλου Capital Product Partners LP (συμφερόντων της οικογένειας Ευάγγελου Μαρινάκη) που λειτουργεί και ως εγγυήτρια εταιρεία της έκδοσης. Οι έως 100.000 ανώνυμες, άυλες και κοινές ομολογίες που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην ελληνική κεφαλαιαγορά ομολόγων, με ονομαστική αξία €1.000 έκαστη, θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα μερικής ή πρόωρης εξόφλησης από το 3ο έτος και ελάχιστο ποσό εγγραφής τα €1.000, δίνοντας στο ευρύ επενδυτικό κοινό, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, τη δυνατότητα συμμετοχής στο αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της CPLP, εξασφαλίζοντας σταθερές αποδόσεις.

Η CPLP, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα και μέλος του ευρύτερου Ομίλου Capital Maritime, παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με ιστορία 90 ετών, συνεχίζει να επενδύει στην πράσινη ναυτιλία ενισχύοντας τον στόλο της με σύγχρονα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships). Η νέα ομολογιακή έκδοση θα παρέχει στον Ομιλο τη δυνατότητα να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική μετάβασή του στην πράσινη ναυτιλία, ενισχύοντας τον στόλο του και αυξάνοντας δυναμικά το αποτύπωμά του στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

«Η CPLP βρίσκεται σε μια δυναμική ρότα επενδύσεων σε στόλο τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο για τη μεταφορά LNG όσο και σε πλοία containers. Προχωράμε σε εκ νέου έκδοση ομολογιών στην ελληνική κεφαλαιαγορά και ενισχύουμε το αναπτυξιακό επενδυτικό μας πρόγραμμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, παράλληλα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης» ανέφερε ο CEO της Capital Product Partners LP, Jerry Καλογηράτος.

Καταγράφοντας μια ισχυρή οικονομική πορεία και επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, η CPLP υλοποιεί…Πηγήin.gr