Ταμείο Ανάκαμψης: Νέα ημερομηνία για τη γενετική βελτίωση ζώων

Οικονομία


Οι κατηγορίες των ενισχύσεων

Στις 12 Οκτωβρίου 2022 θα ξεκινήσει τελικά η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Γενετική Βελτίωση Ζώων, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η μετάθεση γίνεται στο πλαίσιο ικανοποίησης αιτημάτων φορέων προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για το σχεδιασμό της πρότασης τους και την κατάθεση άρτιου φακέλου υποψηφιότητας.

 Γενετική βελτίωση ζώων: Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ύψους 14,7 εκατ. ευρώ

Να σημειωθεί ότι στόχος του υποέργου είναι, η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων, η βελτίωση των συνθηκών ευζωϊας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Σύμφωνα με την πρόσκληση της δράσης, υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

  • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
  • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
  • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα
  • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίαςΠηγήin.gr