Υπουργείο Υγείας: Ερχονται δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Υγεία


Το πρόγραμμα αφορά όλες τις γυναίκες από 21 έως και 65 ετών και σκοπό έχει την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,

Άλλη μια δωρεάν εξέταση για τις γυναίκες δρομολογεί το υπουργείο Υγείας στη μάχη που δίνει για την πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου που προσβάλλουν τις γυναίκες.

Το υπουργείο προωθεί την έναρξη των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων δωρεάν προληπτικών ελέγχων, που ξεκίνησαν με τη μαστογραφία τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», το πρόγραμμα αφορά όλες τις γυναίκες από 21 έως και 65 ετών και σκοπό έχει την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τη βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

  •  Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να εξαλειφθεί λένε οι επιστήμονες

Τη δράση συντονίζει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Φορέας υλοποίησης ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Οι προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα αφορά τις Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

• ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι 21 και 65 ετών,
• διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
• δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,
• δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0,1, 8, 9,
• δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0,
• δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης της Δράσης,
• εφόσον ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 και 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση,
• εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 και 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.

Η διαδικασία

Για τις γυναίκες που…Πηγήin.gr