Φόρος κληρονομιάς: Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Οικονομία


Τα κλειδιά των e-δηλώσεων – Τι αλλάζει με την πλατφόρμα myProperty από την 1η Δεκεμβρίου

Στην ψηφιακή εποχή πέρασαν από χθες και οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς. Η πλατφόρμα myProperty δέχεται τις αρχικές δηλώσεις ενώ από την 1η Δεκεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι τροποποιητικές δηλώσεις.

Σε πρώτη φάση το νέο καθεστώς είναι προαιρετικό, αλλά από την 1/1/2023 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. Το νέο τοπίο ξεκαθαρίζει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Διαβάστε επίσης – Φόροι κληρονομιάς: Οδηγός επιβίωσης στην ψηφιακή εποχή

Ειδικότερα:

1. Ηλεκτρονική υποβολή:

Υποβάλλονται μέσω του myPROPERTY για θανάτους από 1/1/2022 και μετά οι ακόλουθες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς:

– οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, εφόσον δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή, κινητών περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά χρημάτων, αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, απαιτήσεων, έργων τέχνης κ.λπ.) και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος, με κληρονόμους που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και

– οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς αρχικής δήλωσης (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) με τις οποίες είτε δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία είτε τροποποιούνται τα ήδη δηλωθέντα, εφόσον η αρχική δήλωση (για θανάτους από 1/1/2022) έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής αυτής.

2. Δηλώσεις:

Ανά ζεύγος κληρονομούμενου – κληρονόμου και ανά αιτία επαγωγής συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

3. Χειρόγραφες δηλώσεις:

Δηλώσεις που αφορούν λοιπές περιπτώσεις επιβολής φόρου κληρονομιάς εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Ενδεικτικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται:

– κάθε τροποποιητική δήλωση (είτε για νέο περιουσιακό στοιχείο είτε για ήδη δηλωθέν), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή άλλη δήλωση φόρου κληρονομιάς

– οι δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός ΑΠΑΑ

– οι δηλώσεις αναβολής φορολογίας

– οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία, στην…Πηγήin.gr