Χειρουργική παγκρέατος: νεότερες εξελίξεις | ΣΚΑΪ

Υγεία


Τα τελευταία χρόνια η συχνότητα αυτού του νεοπλάσματος έχει αυξηθεί δραματικά, επηρεάζοντας ολοένα και νεαρότερες ηλικίες. 

Η πιθανότητα δε ανάπτυξης καρκίνου παγκρέατος κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι της τάξης του 1,6%. 

Παρόλα αυτά, η πενταετής επιβίωση καθώς και η πιθανότητα ίασης από αυτό το νεόπλασμα έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας το 35% (πρακτικά 1 στους 3) για τα αρχικά στάδια της νόσου. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της επιτυχίας οφείλεται στις εξελίξεις στον τομέα της Παθολογικής Ογκολογίας με τη χρήση νέων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, προεγχειρητικά αλλά και μετεγχειρητικά. Εντούτοις, αυτό που έχει αλλάξει δραματικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος είναι η εγχειρητική προσέγγιση αυτών των νεοπλασμάτων.

Η εγχειρητική προσέγγιση του καρκίνου του παγκρέατος

Καλύτερη σταδιοποίηση των παγκρεατικών νεοπλασμάτων
Αρχικά, οι χειρουργοί έχουν τη δυνατότητα καλύτερης σταδιοποίησης των παγκρεατικών νεοπλασμάτων με τη χρήση ειδικών αξονικών ή και μαγνητικών τομογραφιών που καταδεικνύουν με ακρίβεια τη σχέση του όγκου με μεγάλα αγγεία της περιοχής (άνω μεσεντέριος φλέβα ή αρτηρία και αλλήρειος τρίποδας). Αυτή η δυνατότητα, σε προχωρημένες καταστάσεις (τοπικά προχωρημένα νεοπλάσματα), επιτρέπει τη χρήση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας ή και ακτινοθεραπείας με στόχο τη συρρίκνωση του όγκου και την επιτυχή χειρουργική αφαίρεσή του. 

Πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης
Επίσης, με τη χρήση πρωτοκόλλων ταχείας ανάρρωσης (Enhancer Recovery After Surgery Protocol), όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στο Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος & Χοληφόρων του ΥΓΕΙΑ, που βασίζονται σε συγκεκριμένες αναισθητικές, εγχειρητικές και μετεγχειρητικές στρατηγικές, οι παγκρεατεκτομές έχουν καταστεί χειρουργεία ρουτίνας με γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς και μικρή παραμονή στο νοσοκομείο. 

Αντικατάσταση αγγείων με φλεβικά ή συνθετικά μοσχεύματα 
Επιπλέον, όγκοι οι οποίοι διηθούν μεγάλα αγγεία όπως η πυλαία φλέβα ή η άνω μεσεντέριος φλέβα μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια, με αντικατάσταση των αγγείων αυτών με φλεβικά ή συνθετικά μοσχεύματα (όπως στις επεμβάσεις καρδιάς για στεφανιαία νόσο) και θεωρούνται πλέον επεμβάσεις ρουτίνας σε εξειδικευμένα Τμήματα Χειρουργικής Ήπατος και Παγκρέατος όπως του ΥΓΕΙΑ. Το ίδιο ισχύει υπό προϋποθέσεις και για όγκους που διηθούν τον αλλήρειο τρίποδα, δηλαδή την αρτηρία που τροφοδοτεί τον σπλήνα, το στομάχι και το συκώτι. 

Ρομποτική αφαίρεση των όγκων του παγκρέατος
Μια ακόμα σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος είναι η εφαρμογή της ρομποτικής πλατφόρμας (ρομποτική χειρουργική) στην αφαίρεση των όγκων του παγκρέατος. Η χρήση του ρομπότ για επιλεγμένους όγκους του σώματος αλλά και της κεφαλής του παγκρέατος είναι μια καινοτομία που…Πηγή Skai